Baza znalezionych fraz
daleko od domu

Temat: Utrata numeru nadwozia i co dalej ??
... późniejszymi zmianami) Wymagane dokumenty w Urzędzie: Wypełniony formularz wniosku pobranego w Urzędzie Miasta( wypełnia właściciel) Załączniki w oryginale: • pisemna opinia rzeczoznawcy samochodowego z listy Ministerstwa Infrastruktury, w której potwierdzony zostanie...
Źródło: beta.tuningforum.pl/viewtopic.php?t=95204Temat: Szkoda całkowita z AC Chyba mnie mocno kręcą...
Co to znaczy, że rzeczoznawca z ramienia ubezpieczyciela nie ma prawa robić wiążących wycen auta? To znaczy, że pracuje on w ubezpieczalni na stanowisku "rzeczoznawca", lecz w świetle prawa rzeczoznawcą nie jest... Jego decyzje bardzo łatwo podważyć... Zacytuję ci kodeks drogowy: Art. 79a. 1. Rzeczoznawcą samochodowym jest osoba, która: 1.(uchylony); 2.posiada wyższe wykształcenie; 3.posiada 5-letnią wymaganą praktykę zawodową w dziedzinie związanej z motoryzacją; 4.posiada prawo jazdy kategorii A, B oraz C1 lub C; 5.nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne; 6.posiada certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji; 7.została wpisana na listę rzeczoznawców samochodowych. 2. Minister właściwy do spraw transportu wpisuje na listę rzeczoznawców samochodowych osobę, która spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2-6, i potwierdza wpis, wydając zaświadczenie. 3. Wpis dokonywany jest za opłatą, na okres wynikający z terminu ważności certyfikatu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6. 4. Na liście rzeczoznawców samochodowych umieszcza się imię i nazwisko rzeczoznawcy oraz jego numer identyfikacyjny. 5. Lista rzeczoznawców jest ogólnie dostępna. Wnioski wyciągnij sam... Ale po co mi kolejny rzeczoznawca, jeżeli jeden już zrobił wycenę na podstawie programu do tego typu wycen stworzonego (Eurotax)??? Właśnie po to ci drugi rzeczoznawca aby podważyć wycenę tego pierwszego "rzeczoznawcy"... Pamiętaj, że cenę auta wylicza program, ale dane do niego wklepuje człowiek... Program ma wiele opcji... Jedną z nich jest długa lista tanich zamienników... I żąglowanie własnie tymi tanimi zamiennikami, oraz drogimi oryginałami sprawia, że wraki powypadkowe są według ubezpieczycieli tak drogie (a przez...
Źródło: forum.vectraklub.pl/index.php?showtopic=86832


Temat: Serwis KIA Transbud-uwaga tu psują.
są, skóra jak na pomarańczy. A oto kilka zdań z opinii rzeczoznawcy: Odbiór samochodu w dniu 03 lipca 2009 z niezależnym Rzeczoznawcą Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego z listy Ministra Infrastruktury ... o różnych odcieniach, - na prawym boku samochodu widoczne nierówności lakieru - elektroniczny pomiar grubości powłoki lakierniczej wykazuje duży rozrzut. Mimo wcześniejszych zapewnień osobistych Pana samego dyrektora przed jego wyjazdem na...
Źródło: mojasoul.pl/viewtopic.php?t=328


Temat: Dokumentacja zabytkowych motorów
Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków prowadzi właściwy miejscowo Wojewódzki Konserwator Zabytków. Oceny pojazdu dokonuje się na podstawie w/w opinii rzeczoznawcy oraz karty ewidencyjnej ruchomego zabytku techniki. Po przyjęciu prawidłowo wykonanej karty (rzetelny opis...
Źródło: motokirc.pl/viewtopic.php?t=9766


Temat: Co zrobić, gdy uszkodzimy auto na drogowej dziurze?
Co zrobić, gdy uszkodzimy auto na drogowej dziurze? Jak prawidłowo udokumentować uszkodzenie pojazdu na drogowej dziurze? Rzeczoznawca samochodowy Wiesław Cepielik mówi nam, co zrobić. Krok po kroku. Krok 1: Nie oddalamy ... preferowanego trybu postępowania dowodowego - np. nie umówi nas ze swoim przedstawicielem, rzeczoznawcą samochodowym, bądź swoim ubezpieczycielem, który sporządzi na koszt zarządcy odpowiednią dokumentację i ustali zakres odpowiedzialności oraz określi wysokość ... i kosztu naprawy. W tym celu najlepiej skontaktować się z posiadającym uprawnienia rzeczoznawcą samochodowym, który w sposób profesjonalny ustali rozmiar, zakres i wartość szkody pojazdu przygotowując jednocześnie odpowiedni materiał dowodowy w postaci ekspertyzy wraz z kalkulacją naprawy i dokumentacją fotograficzną uszkodzeń. Oczywiście, można udać się na stację kontroli pojazdów, gdzie zostaną przeprowadzone badania techniczne pojazdu bez udziału rzeczoznawcy. Wynikiem kontroli na stacji ... warsztatu samochodowego, gdzie zostanie przeprowadzona naprawa pojazdu, a rachunkiem obciążymy zarząd dróg bez odpowiedniej dokumentacji od rzeczoznawcy - możemy później się spotkać z zarzutem nieuzasadnionej technologii naprawy, bądź co do samego ... tym, że za uszkodzenia samochodu należy nam się odszkodowanie w pełnej wysokości i zarząd dróg, czy ubezpieczyciel nie może warunkować wypłaty odszkodowania przedstawieniem rachunków lub faktur za naprawę, gdyż nie jesteśmy zobligowani do naprawy swojego samochodu. Krok 5: Składamy według właściwości pisemny wniosek o wypłatę odszkodowania z tytułu uszkodzenia samochodu z winy zarządcy drogi. We wniosku opisujemy całe okoliczności zdarzenia, podajemy dane świadków i wymieniamy kwotę żądanego odszkodowania wraz z uzasadnieniem jej wysokości. Do wniosku dołączamy załączniki, kopie wszelkich posiadanych dowodów w postaci oświadczeń świadków zdarzenia, ekspertyzy rzeczoznawcy wraz z kalkulacją naprawy, notatkę policji, dokumentację fotograficzną z miejsca zdarzenia, wszelkie rachunki lub faktury związane z kosztami dotyczącymi tego zdarzenia (za transport pojazdu, parkowanie, ewentualną naprawę, opinię rzeczoznawcy). Do wniosku nie musimy koniecznie dołączać dokumentacji ... posiadanych dowodów. Warto przy tym skorzystać również z porad lub zastępstwa procesowego adwokata. mgr inż. Wiesław Cepielik Rzeczoznawca Samochodowy i Ruchu Drogowego z listy Ministerstwa Transportu i Budownictwa RP nr RS 001138 Certyfikowany Rzeczoznawca Samochodowy i Ruchu Drogowego Europejskiego Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców i Specjalistów Techniki Samochodowej we Wrocławiu - nr certyfikatu 050/05. http://www.prw.pl
Źródło: forum.investmap.pl/viewtopic.php?t=1867

© daleko od domu Design by Colombia Hosting